Jdi na obsah Jdi na menu

Informace pro rodiče 10.1.2016

10. 1. 2016

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k tomuto týdnu od 11.1. – 15.1.2016.

  • Nejbližší akce : Ve středu 13.1. během dopoledne v sokolovně divadelní představení Deset malých černoušků (přijede divadlo Lokvar). Cenu 40.-Kč uhraďte, prosím, do středy 13.1.

  • Bleskový sběr papíru – kontejner bude přistaven ke škole od 12 hodin 20.1. do 9 hodin 21.1. Svázané a zvážené balíky papíru dávejte, prosím, rovnou do tohoto kontejneru, ne do školy. Děti mi přinesou pouze papírek se jménem a počtem přinesených kilogramů. Opět proběhne soutěž tříd a jednotlivců.

  • Prosím do konce týdne o vyplnění krátkého dotazníku (3 otázky) pro p.uč. Aleše Bendu. Dotazník najdete připnutý v sešitě „se sovou“. Předem moc děkujeme.

  • Tento a příští týden bude ve znamení kontrolních prací, pololetní vysvědčení se blíží… Ze skupinek se přesadíme znovu do dvojic.

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B,L a M vystřídá učivo o 10 slovních druzích. Budeme se věnovat i poznávání vět jednoduchých a souvětí. Zkusíme vymýšlet i souvětí k danému vzorci (str.58-61). Ve druhé třídě jsme se již seznámili s podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami. Ty si zopakujeme a přidáme si všechny ostatní slovní druhy. V průběhu týdne dětem vyrobím pomocnou kartičku, se kterou budeme každodenně pracovat. Děti by se měly postupně naučit zpaměti název slovního druhu s pořadovým číslem a jeho krátkou definici. Jedná se o velmi obtížné učivo a toto jim hodně pomůže v praktických cvičeních na určování slovních druhů ve větách. Samozřejmě budeme také trénovat zatím probraný pravopis. Připomínám, že znění diktátů č.23 a 24 najdete na webových stránkách třídy v samostatné rubrice.

Přibyly nám další pravopisné jevy. Pro děti je velmi důležité nejen se „strefit“ do např. i/y, ale vědět, proč to tak je. Pravopis si tak mnohem lépe osvojí. Proto u oprav „hrubých“ chyb v sešitech budu chtít nejen opravit slovo správně, ale i stručně zdůvodnit, např. hbitě-není VS, myčka-příbuzné k mýt, šiška-š je měkká souhláska, dívka-dívek…

Čtení: Na pátek 15.1. si mají děti přinést čtenářské deníky se zápisem alespoň jedné knížky. Prosím o pečlivou přípravu prezentace domácí četby ostatním.

Matematika: Celý minulý týden jsme velmi pilně procvičovali písemné sčítání a odčítání. Všechny děti postup umí, ale někteří stále dělají různé chyby, zejména z nepozornosti a nedodržení trénovaného postupu. Prosím o procvičování i doma. V pondělí už začneme dělit se zbytkem (str.34-35). Příklady si budeme názorně zkoušet pomocí manipulace s předměty, které si mají děti přinést. Velmi důležité bude rychlé vybavení násobků 2-10. Seznámíme se s novými pojmy neúplný podíl a zbytek.

KP tento týden: Čtvrtek-sčítání a odčítání „vedle sebe“ (opakovaná kontrolní práce, která byla před vánočními prázdninami), pátek-písemné sčítání a odčítání „pod sebou“.

V geometrii nás čeká učivo o opačných polopřímkách, které jsme kvůli akcím minulý týden nestihli.

Prvouka: Máme rozpracované skupinové plakáty k novému učivu (přírodniny a lidské výtvory). Tento týden je dokončíme a zaměříme se dále na pojmy přírodniny, suroviny, výrobky a zboží (str.25-26).

HV: Minulý týden jsme si hudebně hodně užili. Zazpívali jsme si s varhany v kostele a velmi pěkný byl i čtvrteční pořad v sokolovně. V něm se děti seznámily s několika netradičními hudebními nástroji, někteří si na ně i zahráli a všichni si společně nadšeně zazpívali.

Přeji pěkný druhý lednový týden!                                                                  Petra Holubová