Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 15.5.2016

15. 5. 2016

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k dalšímu týdnu od 16. 5. – 20. 5. 2016.

  • Připomínám společné třídní fotografování příští pondělí 23. 5., v sešitu „se sovou“ mi, prosím, zakroužkujte, o co máte či nemáte dále zájem:

  • Chci, aby se moje dítě fotografovalo ještě ve skupince spolužáků (1 fotografie).

  • Chci, aby se moje dítě fotografovalo ještě samostatně (3 fotografie).

  • Nechci, aby se moje dítě fotografovalo navíc ve skupině či samostatně.

Ceny by měly být stejné jako v minulých letech (dětem ještě řeknu).

Český jazyk: Minulý týden jsme procvičovali určování osoby, čísla a času u sloves, ve čtvrtek si z tohoto učiva napíšeme krátkou KP.  Děti budou mít zatím slovesné tvary vypsané v tabulce, jako to měly např. i v DÚ. Začali jsme skladbu věty, hledali jsme ve větách základní skladební dvojici (důležité učivo pro pravopis shody podmětu s přísudkem ve 4. třídě). Tento týden budeme pokračovat. Napíšeme si, tak jako vždycky, dva opakovací diktáty. Další kapitoly učebnice se týkají slovních druhů, které jsme si už my vysvětlili všechny najednou na konci prvního pololetí. Budeme je tedy postupně opakovat a procvičovat. Začneme přídavnými jmény, číslovkami a předložkami (str. 124 – 131).

Čtení + VV + PČ: Připomněli jsme si 700 let od narození Karla IV., děti dostaly také k tomuto „největšímu Čechovi“ víkendové čtení. V úterý ho budeme číst na známky. Tomuto tématu se budeme věnovat i v chystané skupinové práci. Prosím, aby si děti doma shromažďovaly nějaký materiál o Karlu IV., např. výstřižky z novin, obrázky ze středověku, fotky z časopisů, informace z letáků, jednoduché vytisknuté informace z internetu… a přinesly vše do školy do středy 25.5. Budeme z těchto materiálů sestavovat velký plakát. Moc předem děkuji.

Matematika: Procvičovali jsme a dále ještě budeme procvičovat násobení a dělení mimo obor násobilek všech typů. Při procvičování mohou děti používat tabulku. Zkuste s nimi ale, prosím, násobilkové spoje procvičovat i doma, někteří to hodně zapomněli. Přidáme si poslední nové aritmetické učivo – orientace v čase. Budeme převádět hodiny na minuty, minuty na sekundy… KP z písemného sčítání a odčítání dopadla dobře, jen několik jednotlivců dělá v těchto příkladech stále chyby. Tento týden tedy zaměřím odpolední doučování i na trénování písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel (úterý nebo středa).

Geometrie: Rýsovali jsme obdélníky ve čtvercové síti, trénovali nové pojmy – sousední a protější strana a počítali obvod obdélníku. Tuto středu nás čeká podobná práce se čtvercem (stále strana 102).

Prvouka: Rozdělili jsme si živočichy podle druhu potravy. V tomto týdnu budeme celé učivo opakovat. Děti dostanou přípravné otázky ke KP z učiva o rostlinách, kterou budeme psát příští úterý 24. 5. Děti mají zelené desky s pracovními listy stále u sebe, aby se mohly do nich kdykoli doma podívat a učit se z nich průběžně. Často jim to připomínám. Někteří žáci se ale bohužel učí jen na předem hlášenou KP, ale při průběžné práci v hodinách odpovědi na otázky neznají a o tom, co jsme se učili v minulých hodinách, nevědí vůbec nic. Do konce školního roku budu tedy hodnotit do žákovské knížky i průběžnou práci v hodinách. V tomto týdnu začneme nové učivo o zdraví, lidském těle a zopakujeme si z loňska etapy lidského života (str. 64 – 65).

Přeji pěkný týden!                                                               Petra Holubová